Privacy

Wet Bescherming Persoonsgegevens

FysioVerde werkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet staat beschreven hoe onze medewerkers met uw gegevens om dienen te gaan. Deze wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn en mogen alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de persoon of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is.

Informatie over de wetgeving WBP kunt u vinden op www.cbpweb.nl.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Wanneer een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die medische zorg nodig hebben.

Informatie over de wetgeving WGBO kunt u vinden op https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo

Doelen en toegangsbevoegdheden gegevensverwerking

Bij FysioVerde worden gegevens van patiënten uitsluitend verzameld voor de volgende doeleinden:

● Ondersteunen en in stand houden van een goede (para)medische hulpverlening.

● Voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waaronder kwaliteitsbewaking van de zorg.

● Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

● Financiële afhandeling van de geboden zorg met de patiënt dan wel diens zorgverzekeraar, waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van gespecificeerde declaraties.

● Buiten uw behandelende fysiotherapeut hebben ook een beperkt aantal andere medewerkers toegang tot uw gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht!

Heeft u vragen over uw specifieke situatie of andere vragen? Neem contact op met FysioVerde.