Huisregels

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen, willen wij u graag vooraf enige informatie geven over onze huisregels.

Wat vragen wij u

● U dient gewassen / hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.

● Lees uw verzekeringspolis na wat betreft het aantal behandelingen welke vergoed worden door uw verzekering. Het eventueel overschrijden van de vergoeding is uw eigen verantwoordelijkheid.

● Afmelden minimaal 24 uur van tevoren. Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen in rekening te brengen.

● Bij binnenkomst dient u plaats te nemen in de wachtruimte.

● De behandeltijd van een reguliere zitting is 30 minuten, inclusief verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut. Indien u niet tijdig aanwezig bent, kunt u geen aanspraak maken op de verloren behandeltijd.

● Wij vragen uw begrip indien u enkele minuten op de therapeut moet wachten door uitloop. Deze tijd zal worden ingehaald. Wij proberen wachttijden zoveel mogelijk te vermijden.

● Maak uw verwachtingen ten aanzien van de behandeling kenbaar.

● Blijf in uw eigen belang vragen stellen en geef bij iedere nieuwe behandeling veranderingen in uw klachtenbeeld aan, zoals ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw klacht.

● Ter ondersteuning van het behandeleffect vragen wij u onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.

● Neem pas na overleg met uw behandelende therapeut contact op met uw verwijzende arts. De verwijzende arts krijgt een verslag met daarin alle relevante gegevens over de door u ondergane behandelingen.

● In onze praktijk geldt een rookverbod.

● Huisdieren zijn niet toegestaan in onze praktijk.

Wat kunt u verwachten

● De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw klacht gericht behandelprogramma opgesteld.

● Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft en uw therapeut dit wenselijk acht, kan men besluiten advies in te winnen bij een collega therapeut of u zelfs een aantal keren door deze collega te laten behandelen.

● Tijdens afwezigheid van uw behandelend therapeut zult u na overleg door een collega uit onze praktijk behandeld worden.

● Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen, leefregels en/of oefeningen die u van ons meekrijgt.

● Bij het in behandeling komen verleent u ons automatisch toestemming tot het raadplegen van uw verzekeringsgegevens in de landelijke database van de organisatie Veilige Communicatie in de Zorg (VeCoZo).

● Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen geven. Voor meer informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst kunt u terecht onze website: fysioverde.nl.

● U heeft als patiënt het recht om uw eigen medisch dossier in te zien. Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u hiervoor een aparte afspraak voor maken. U kunt uw dossier inzien en uw therapeut kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten. Het aanvragen van afschriften van uw medisch dossier brengt kosten met zich mee. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan uw therapeut.

● De praktijk is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt.

● Heeft u een klacht over de behandeling van uw therapeut of bent u ontevreden over de manier waarop therapeut met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. U kunt onze website: fysioverde.nl raadplegen voor klachtenreglement.

● U wordt na afloop van uw behandeling per mail uitgenodigd om geanonimiseerd uw mening te geven over zaken die uw behandeling en de praktijk aangaan. Wij stellen ons open voor feedback waarbij het uitgangspunt is om nog betere en efficiëntere patiënten behandeling te verkrijgen.

Heeft u vragen over uw specifieke situatie of andere vragen? Neem contact op met FysioVerde.